Hakkımızda

Vitsan Mümessillik ve Müşavirlik A.Ş.

devamı

Bilezik Sokak No.4 34427 Fındıklı/İstanbul

vitsan@vitsan.com.tr

+90 212 252 0600

NAKLIYAT & NAKLIYAT DIŞI HASAR HİZMETLERİ

LLOYD’S & AVARYA KOMİSERLİĞİ

Vitsan’ın 1897 yılında Lloyd’s Kurulu tarafından Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki ilk Lloyd's Temsilcisi olarak atanmasından bu yana ,bizler servis ve hizmetlerimizi genişletmiş bulunuyoruz.

Ege Bölgesi – Türkiye 1990

Mersin & İskenderun ,Akdeniz Bölgesi Türkiye - 2010/p>

Bakü, Azerbaycan / Batum, Gürcistan - 1994

Bugün Lloyd’s & Avarya Komiserliği olarak tüm Türkiye’de bölgesel ofislerimizle geniş hizmet ağı sağlamaktayız. Lloyd's & Avarya Komiserliği ,amirlerimiz tarafından talep edilen herhangi bir yerdeki hizmete kolaylıkla ulaşabilen,deneyimli personelimiz vasıtası ile hizmet veren bu ofislerimiz, büyük çoğunlukla Türkiye’nin ana limanlarında yer almaktadır.

Servis sağladığımız tüm bu yıllar boyunca nakliyat hasarları, deniz kazaları, kargo-EMTEA hasarları, risk analizi, doğal afetler, vb. çeşitli geniş alanlarda büyük tecrübeler kazandık.

Lloyd's & Avarya Komiserliği olarak, Vitsan, İstanbul’daki şirket merkezi, yerel ofisleri ve Gürcistan ve Azerbeycan’daki denizaşırı ofislerimiz aracılığıyla dünya çapındaki amirler için hasar ve farklı türlerde sörveyleri ele almıştır.

Lloyd’s Komiserliği’ne ek olarak V.H.T., W.K. WEBSTER, W.E. COX Claims gibi kuruluşların da Avarya Komiserliği’ni yapmaktayız.

Hizmet Alanlarımız :

 • Risk Analizi
 • Risk Öncesi Sörvey
 • Proje Kargo Warranty Sörveyleri
 • Yol Sörveyleri
 • Depo Sörveyleri
 • Nakliyat Hasarları
 • Tahliye/Miktar Sörveyleri
 • Sorumluluk Hasarları
 • Doğal Afetler
 • Yangın
 • İş Durması/Kar Kaybı
 • Ürün Mali Mesuliyeti
 • Medikal Araştırma
 • Sanat
 • Yat Sörveyleri

P&I KULÜP MUHABİRLİĞİ

Vitsan P&I Kulüpleri Türkiye Muhabirliği ’ne ilk atandığı 1912 yılından bu yana, Koruma ve Tazmin (P&I) işleri kapsamında, bağımsız bir şekilde ve başarıyla dünyanın tüm bölgelerinden P&I Kulüplerine ve Denizcilik Sigortacılarına, gemi sahiplerine, gemi kiracılarına, gemi acentelerine vs. hizmet vermektedir.

Ekibimiz tecrübeli hasar uzmanları, kaptanlar ve uzman sörveyörlerden oluşmaktadır. Vitsan olarak 24 saat ulaşılabilir durumdayız. Tüm Türkiye’yi kapsayan ağımız ve kadrolu sörveyörlerimiz ile, tüm limanlarda sörvey hizmeti vermekteyiz.

P&I Kulüp hizmetleri kapsamında aşağıdaki sörvey hizmetleri verilmektedir

 • Gemideki yükün miktar tespiti - Draft Survey, Ullage
 • Miktar tespiti için yük sayımı ve kantar gözetim
 • Yükleme öncesi yükün durum tespiti
 • Tahliye öncesi yükün durum tespiti
 • Geminin kiraya giriş ve çıkış sörveyi
 • Yakıt miktar tespit sörveyi
 • Sabit ve yüzer tesislerde hasar sörveyi
 • Ambar kapağı durum ve ultrasonik geçirmezlik sörveyi
 • Yük hasar sörveyi
 • Eksik veya fazla yük tahliye sörveyleri
 • Ambar mühür takma-sökme sörveyleri
 • Deniz kirliliği sörveyleri
 • Hasar önleme çalışması ve yükleme öncesi sörveyi
 • Karaya oturma ve gemi kurtarma sörveyleri

Hasarlar, boyutlarına bakılmaksızın, aynı titizlik ve dikkatle incelenir. İş anlayışımızı her an yönlendiren unsurlar, deneyim ve teknik beceridir. Vitsan’ın temel amacı, müşterinin menfaatlerini, zaman, güç ve masraf kaybını önleyecek mükemmel bir koordinasyon içinde korumaktır.

TEKNE MAKİNE BÖLÜMÜ

Tekne ve makine bölümü, gemi hasarları ve hasar talepleri ile ilgilenir. Sigorta şirketleri, armatörler ve kiralama şirketleri gibi ilgili taraflarca istenen sörveyleri organize edebilir.

Sörveyörlerimiz, Türkiye'deki tüm ana limanlara en kısa sürede seyahat edebilir/ulaşabilir. Gemi tekne ve makinesinin karaya oturma, kötü hava koşulları, sabit cisimlere çarpma, rıhtıma çarpma sonucu maruz kalabileceği hasarlar konusunda tecrübelidirler.

Tekne Makine bölümümüz, yıllardır süren engin tecrübeleri ile hasar talepleri ve sörvey hizmetlerini en verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirir, sürekli kapsamlı raporlama ile gelişmeler hakkında bilgi verir.

Her tür gemi için yapılan Tekne Makine hasar sörveyleri :

 • Olay durum araştırması,
 • Hasarın nedenini, niteliğini ve kapsamını, hasar onarımının durumunu tespit etmek (geçici veya kalıcı),
 • Geçici veya kalıcı hasar onarımları için tahmini onarım masrafını ve onarım için geçecek tahmini süreyi içeren vaka değerlendirmesi yapmak,
 • Geçici veya kalıcı hasar onarımlarını takip etmek, hasar onarımlarının maliyetini ve geçen zamanı tespit edip değerlendirme yapmak,
 • Hasar onarımını gerçekleştirmek için gerekli imkân, teçhizat ve donanım vs. değerlendirmesi yapmak,
 • Gemi sahibine ait tamir işlerinin ve hasar onarım masraflarının ilgili taraflara paylaştırılması,
 • Karaya oturan geminin durumu ve kurtarma olasılıklarının değerlendirmesi için Tekne Makine sörveyleri ve kurtarma, yüzdürme işlemlerinin takibi,
 • Müşteri tekne makine hasar tazmin taleplerine yardımcı olmak, karşı taraftan gerekli teminatı almak, dosyalar tamamen çözülüp sonuçlandırılıncaya kadar uzlaşma müzakereleri de dahil olmak üzere taleplerin takibine yardımcı olmak.

Her tip gemi için durum tespit sörveyleri :

 • P&I giriş öncesi durum sörveyi
 • Tekne Makine sigortası öncesi durum sörveyi

Ambar durum sörveyi :

 • Yükleme öncesi gemi ambarı durum sörveyi
 • Çelik ürün/ yük tahliye sonrası gemi ambarı durum sörveyi ile liman işçilerinin verdiği hasarların niteliği ve kapsamı ile saklı/gizli kalmış hasarların onarımlarının takibi.

NAKLIYAT DIŞI HASAR EKSPERTIZI

100 yılı aşkın hizmet süresi boyunca Lloyds Avarya Komiserliği olarak konusunda uzman kadromuzla sigorta öncesi risk analizi ve hasar tespiti yaparak uluslararası müşterilerimize bağımsız, adil ve tarafsız hizmet sağladık.

Havalimanı yangınları, sanayi tesisleri, tank terminalleri, liman tesisleri, depolama alanlarında uluslararası müşterilerimize tüm bu yıllar boyunca bağımsız, adil ve güvenilir hizmet sağladık.

Her türlü durum araştırması :

 • Mülk
 • Risk Analizi
 • Yangın
 • İş Durması
 • Doğal Afetler
 • Ürün Mali Mesuliyeti
 • Tıbbi Tazminat Talebi Araştırmaları
 • Sanat

Risk Analizi

Sayısal Risk Analizi, Net Sigorta Prim Hesaplaması

Sayısal Risk Analizi

Geçmişe dönük (tarihsel) hasarların maliyetleri var ise, stokastik süreç içerisinde beklenen hasar tutarı hesaplanır. Bu rakam sigortanın alması gereken net sigorta primine karşılık gelmektedir. Riske maruz değerler hesabı ile olması gereken sigorta prim marjı hesaplanır. Bu hesaplanan rakam ile prim pazarlığı yapılabilir

1

Eğer elimizde geçmişe dönük hasar maliyetleri yok ise, yine stokastik süreç içerisinde, tesisin mevcut durumu dikkate alınarak, tesiste olması muhtemel olayların (yangın, sel, deprem, fırtına, terörist saldırı, vs.) sonucunda ortaya çıkacak beklenen hasar maliyetlerinin hesaplanması

2

Ayrıca işletmede görülen riskler/kusurlar ve bunların yol açabileceği olaylar, yapılması gerekenler ve tavsiyeler dâhil edilmektedir. Tesisin niteliksel olarak risk seviyesi belirlenir (az riskli, orta riskli, çok riskli, gibi)

3

Niteliksel Risk Analizi

İşletmede görülen riskler/kusurlar ve bunların yol açabileceği olaylar, yapılması gerekenler ve tavsiyeler dâhil edilmektedir. Tesisin niteliksel olarak risk seviyesi belirlenir (az riskli, orta riskli, çok riskli, gibi).