P&I KULÜP MUHABİRLİĞİ

Koruma ve Tazmin (Protection & Indemnity) Kulüpleri Muhabirliği

Emtia değerlendirme ve ekspertizi
Sabit ve yüzer tesislerde hasar ekspertizleri
Hasar önleme çalışması, yükleme öncesi ekspertiz ve ambar sörveyi
Denizde çatışma, çarpma açısı ve hata oranı etütleri
Tazminat talebi sonuçlandırma ve rücu işlemleri
Yükleme ve boşaltma sörveyleri
Konteynır ekspertizi
Kiralama ve kira sonu ekspertizleri ile bunker sörveyi
Kurtarma ve enkaz kaldırma danışmanlığı ve tazminat işlemleri
P&I Kulüp Tazminat Talepleri İşlemleri ve Sonuçlandırılması

Kulüp Muhabirliğinin Kapsamı

Koruma ve Tazmin (P&I) işleri, Vitsan A.Ş.’nin, P&I Kulüpleri’nin Türkiye Muhabirliği’ne ilk atandığı 1912 yılından bu yana, tamamıyla bağımsız bir bölümü tarafından yürütülmektedir. Yaklaşık bir asırdır, dünyanın tüm bölgelerinden P&I Kulüplerine ve Denizcilik Sigortacılarına başarıyla hizmet vermekteyiz. Başarımızın anahtarı, departmanlarımızın işlevsel olarak tam bağımsızlığına, tam tarafsızlık ilkemiz ve mesleki mahremiyete gösterdiğimiz kesin riayettir.

Hasarlar boyutlarına bakılmaksızın, aynı titiz dikkatle incelenir ve işlem görür. İş anlayışımızı her an yönlendiren unsurlar, deneyim ve teknik beceridir. Vitsan A.Ş.’nin temel amacı, müşterinin menfaatlerini, zaman, güç ve masraf kaybını önleyecek mükemmel bir koordinasyon içinde korumaktır.

P&I KULÜP DANIŞMANLIĞI

Hasar tazmin taleplerinin yürütülmesinde danışmanlık
Uzman danışmanlık hizmetleri

Bu departmanımızda armatörlerimize, P&I Kulüp Koruma ve Tazmin sigortalarının yanı sıra, çeşitli deniz sigortaları tipleri konularında danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir